De werkwijze van Op Je Plekje

 

Als u een keuze heeft gemaakt tussen gastouderopvang of nanny-opvang, kunt u zich vrijblijvend inschrijven bij Op Je Plekje.
Op Je Plekje neemt contact met u op en komt bij u thuis voor een intakegesprek waar u uw wensen kenbaar kunt maken ten opzichte van de gastouder of nanny. We bespreken de gewenste opvangdagen en tijden, de opvangwensen en bespreken het karakter van uw kinderen.

Hierna gaat Op Je Plekje voor u op zoek naar een passende nanny of gastouder. Hier zet zij advertenties voor uit, plaatst een vacature op haar website en kijkt in haar gastouder- en nannybestand.
Als er een mogelijk passende gastouder of nanny is gevonden die aan alle kwaliteitseisen voldoet, maakt u met haar kennis. Afhankelijk of het om een gastouder of nanny gaat, is het kennismakingsgesprek bij u of de gastouder thuis. Op Je Plekje zal niet bij deze kennismaking aanwezig zijn.


Tijdens deze kennismaking zult u snel merken of er een klik is tussen de gastouder of nanny, de kinderen en u. U kunt uw wensen kenbaar maken betreffende de opvang en de gastouder of nanny kan bepalen of deze wensen ook bij haar passen. Mocht er een klik van beide kanten zijn, dan is er een match.

Hierna zorgt Op Je Plekje dat de gastouder of nanny aan alle kwaliteitseisen voldoet die nodig zijn voor verantwoorde opvang. Op je Plekje regelt alles rondom contracten, risico-inventarisatie en voor de gastouder of nanny de VOG aanvraag en het behalen van een kinder-EHBO diploma. Zij zorgt ervoor dat de nanny of gastouder wordt opgenomen in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) waardoor u als ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag.


Tijdens een koppelingsgesprek bij u of de gastouder thuis worden de contracten getekend, de risico-inventarisatie afgenomen en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook worden er 'wendagen' (gastouderopvang) of een meeloop dag (nanny-opvang) afgesproken. Op Je Plekje is bij dit gesprek aanwezig. 

Let er op dat er tussen verzoek tot registratie en inschrijven van de nanny  in het LRKP  maximaal 10 weken overheen kan gaan. Deze registratie is nodig om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen. Houdt u hier dus rekening mee! In geval van gastouderopvang door een gastouder die al opvang verzorgd, geldt dit niet. 

 

Voor de opvang daadwerkelijk start is er tussen de gastouder en ouder óf nanny en ouder nog een intakegesprek om het werkplan en gewoontes rondom voeding, slapen, verzorging en begeleiding door te spreken. Dit kan op de meeloopdag bij de vraagouder thuis of tijdens de eerste wendag bij de gastouder. 

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!