Wat doet Op Je Plekje voor u?

 

Waarom heeft u een nanny- en gastouderbureau nodig en wat doet Op Je Plekje voor u?

 

Nanny- en gastouderbureau Op Je Plekje:

-   

 • Is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierdoor heeft u wellicht recht op kinderopvangtoeslag. Dit is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
 • Bemiddelt tussen vraagouders die graag opvang willen en gastouders en nanny’s die deze opvang willen bieden.
 • Verzorgt de werving en selectie van de nanny’s en gastouders.
 • Heeft een kassiersfunctie en verzorgt de contracten en de administratie. Ook de jaaropgave wordt verzorgd. Er is een maandelijkse facturatie van de opvang.
 • Bewaakt de kwaliteit van de opvang door het begeleiden en aanbieden van trainingen, intervisie en workshops voor de gastouders en nanny’s (zie ook 'Investeren in leren en ontwikkeling').
 • Kent twee jaarlijkse evaluaties en meerdere contactmomenten per jaar. Op Je Plekje werkt met een pedagogisch beleidsplan waardoor kwaliteit behouden wordt.
 • Verzorgt jaarlijks een risico-inventarisatie waardoor uw kinderen veilig worden opgevangen in uw huis of dat van de gastouder.
 • Zorgt dat de nanny’s en gastouders getraind worden én blijven met de meldcode kinderopvang zodat zij signalen van kindermishandeling herkennen en daar naar kunnen handelen.
 • Verzorgt ondersteuning en begeleiding van de gastouders en nanny’s voor opvoedkundige zaken.
 • Heeft regelmatig contact met u, de nanny en gastouder zodat zij goed persoonlijk contact heeft met de ouders en gastouder/nanny.
 • Heeft een klachten reglement. Op Je Plekje streeft er naar eventuele klachten naar ieders tevredenheid af te handelen. Verder is zij aangesloten bij de geschillencommissie.
 • Is kleinschalig. Hierdoor zijn er korte lijnen, persoonlijk contact en een snelle reactie op uw vragen of opmerkingen. 

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!