Waarom een nanny?

 

  • Misschien heeft u een druk huishouden en een druk weekschema. U racet uit uw werk naar BSO en kinderdagverblijf om uw kinderen op te halen en daarna moet er nog gekookt en gegeten worden. De kinderen zijn dan erg moe.

  • U wilt dat uw kinderen gewoon na schooltijd met  vriendjes kunnen spelen  of naar hun sportclub kunnen gaan.

  • Als u thuis komt is het fijn om gelijk met de kinderen aan tafel te gaan voor de maaltijd en als gezin rustig de dag door te nemen zonder dat uw kinderen oververmoeid zijn. De maaltijd is klaar, het huis is een beetje opgeruimd, er is een wasje gedaan en de kinderen zijn tevreden.

  • Uw kinderen zijn erg gevoelig voor prikkels en voelen zich (na schooltijd) thuis het beste op hun plek. Een vast gezicht die een aantal keer per week bij hen thuis komt en die hen een leuke dag bezorgt en hen een rustmoment aanbiedt is dan ideaal!

 

 

De nanny komt bij u thuis om daar de kinderen te verzorgen en te begeleiden. U spreekt met de nanny het aantal werkdagen af (maximaal drie) en de tijdstippen waarvoor u de opvang wenst. De nanny komt bij u in dienst volgens de regeling dienstverlening aan huis. U hoeft geen werkgeverslasten af te dragen, maar er zijn wel afspraken op het gebied van vakantie en ziekte.

De nanny gaat aan het einde van de dag weer naar huis. Zij woont niet in uw huis zoals een au-pair dat doet. Wilt u meer dan drie dagen een nanny in huis dan zijn daar ook mogelijkheden voor. Neemt u ook hiervoor contact op met Op Je Plekje.

De nanny draagt zorg voor alles rondom de kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat de nanny uw kinderen naar school of peuterspeelzaal brengt, met hen naar de dokter gaat of met ze naar de speel of kinderboerderij gaat. Ze kunnen (uit school) bij vriendjes spelen of de vriendjes komen bij hen thuis. Ook rustig knutselen, koekjes bakken en tekenen, het hoort er allemaal bij.

 

Ook heeft de nanny een begeleidende rol in het aanleren van normen en waarden, sociale omgang met de andere kinderen en de kinderen leren omgaan met de regels die er zijn bij u thuis. De nanny helpt ook bij licht huishoudelijk werk. Denkt u hierbij aan een wasje doen, opruimen van de ruimte waar de kinderen zich bevinden, koken, een klein boodschapje halen. Samen met de nanny maakt u afspraken over de begeleiding, verzorging, regels betreffende de opvoeding en de huishoudelijke taken. Deze afspraken legt u samen vast in een werkplan. In het pedagogisch werkplan staan ook de vier opvoedingsdoelen omschreven, namelijk:

1) Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
2) Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
3) Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties;
4) Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden van de cultuur van een samenleving eigen te maken

 

Uw huis wordt door Op Je Plekje gekeurd volgens de richtlijnen van de GGD door middel van een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie komt elk jaar weer terug. De nanny heeft een kinder-EHBO diploma, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en heeft een diploma om met kinderen te werken op minimaal niveau 3.

 

U betaalt de nanny per uur en u betaalt maandelijkse bureaukosten. Deze kosten worden bij elkaar opgeteld en daar kunt u kinderopvangtoeslag over aanvragen. De uurprijs voor de nanny is inclusief 8% vakantietoeslag. De nanny werkt volgens de regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat zij maximaal drie dagen in uw huis mag opvangen. Over deze drie dagen hoeft u geen werkgeverslasten te betalen.


Als de nanny ziek is, hoeft u de nanny twee (werk)dagen niet te betalen. Hierna betaalt u de nanny tijdens ziekte 70% uit. Dit geldt alleen voor de eerste 6 weken van de ziekteperiode. Zowel u als de nanny hebben 1 maand opzegtermijn.
De nanny heeft recht op 4 weken betaalde vakantie.

 

De nanny’s van Op Je Plekje hebben een sensitief en empathisch vermogen en kunnen werken met (hoog)sensitieve en gevoelige kinderen. Zij vinden buitenlucht en natuur belangrijk en hebben respect voor de uniekheid van elk kind. Ook verantwoorde voeding vinden zij belangrijk.

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!