Waarom een gastouder?

  • U werkt thuis; dus uw kind moeten naar een opvang. Thuisopvang is geen optie.
  • U wilt geen Nanny thuis omdat u het belangrijk vindt dat uw kind ook elders met andere kinderen leert spelen en omgaan.
  • U werkt buitenshuis en uw kind moet naar een opvang, maar u wilt bewust een kleinschalige opvang. U wilt dat uw kind met andere kinderen speelt, maar u ziet een grootschalig kinderdagverblijf niet zitten omdat u zich daar niet prettig bij voelt en u uw kind liever in een kleinschalige opvang ziet.
  • U wilt een vast gezicht die uw kind opvangt.
  • Uw kind is snel overprikkeld. U wilt dat uw kind zijn eigen (slaap) ritme aan kan houden. De gastouder houdt hier rekening mee.

 

Een gastouder vangt uw kinderen in haar eigen huis op. Vaak zijn daar ook haar eigen kinderen en kinderen van andere ouders aanwezig. U maakt afspraken met de gastouder over haal- en brengtijden en over voeding, slapen en verzorging.

De gastouder onderneemt  activiteiten in haar huis en buitenshuis. Bijvoorbeeld voetballen in de tuin, naar de kinderboerderij of met de bolderwagen op stap. Maar ook een boekje voorlezen, liedjes zingen, koekjes bakken of knutselen of uw kind juist rust geven omdat hij moe is, hoort hier allemaal bij.


De gastouder bepaalt zelf het ritme van de dag en werkt vaak via een dagplanning waarin ruimte is voor de rustmomenten die uw kind nodig heeft. Uiteraard zijn er daar ook de verzorgende aspecten zoals helpen bij toiletgang, een luier verschonen, helpen met aan- en uitkleden bij het naar bed gaan.


Ook heeft de gastouder een begeleidende rol in het aanleren van normen en waarden, sociale omgang met andere kinderen en de kinderen leren omgaan met de regels die er zijn binnen de opvang. De gastouder werkt met een werkplan. Hierin beschrijft zij wat zij belangrijk vindt in haar opvang omtrent waarden en normen, regels, dagindeling, activiteiten en begeleiding van de kinderen. Ook worden hier de vier opvoedingsdoelen uit het pedagogisch plan in verwerkt. Namelijk:

1) Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
2) Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
3) Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties;
4) Gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

 

De gastouder vangt maximaal 5 tot 6 kinderen in haar huis op. De gastouder zelf voldoet aan alle eisen om kinderen in haar huis op te mogen vangen en haar huis is veilig gemaakt volgens de richtlijnen van de GGD. Haar huis wordt elk jaar gekeurd door middel van een risico-inventarisatie die Op Je Plekje bij de gastouder afneemt. De gastouder heeft een kinder-EHBO diploma, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en heeft een diploma om met kinderen te werken op minimaal niveau 3.

U betaalt de gastouder per uur en u betaalt maandelijkse bureaukosten. Deze kosten worden bij elkaar opgeteld en daar kunt u kinderopvangtoeslag over aanvragen.
Als de gastouder ziek is of vakantie heeft, hoeft u de gastouder niet door te betalen. U betaalt de gastouder wel als u besluit een dag geen opvang af te nemen als uw kind bijvoorbeeld ziek is of tijdens uw eigen vakantie als dit niet samenvalt met de vakantie van de gastouder. 
Zowel u als de gastouder hebben 1 maand opzegtermijn.

 

De gastouders van Op Je Plekje hebben een sensitief en empathisch vermogen en kunnen werken met (hoog) sensitieve en gevoelige kinderen. Zij vinden buitenlucht en natuur belangrijk en hebben respect voor de uniekheid van elk kind. 
Ook verantwoorde voeding vinden zij belangrijk.

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!