Wat is nanny-opvang?

 

Nanny-opvang is het beroepsmatig kinderen opvangen in het huis van de vraagouder.
Nanny-opvang is hiermee kleinschalig en huiselijk. De kinderen worden in hun eigen omgeving opgevangen en zijn samen met hun eventuele broertjes en zusjes.


Je bepaalt in overleg  met de ouders het dagritme van jonge kinderen. Je kan zelf je activiteiten gedurende de dag bepalen.

Nanny worden is een verantwoordelijke taak. Je begeleidt en verzorgt meestal meerdere kinderen tegelijk  in hun eigen huis. Je zorgt er voor dat de kinderen gedurende dag uitgedaagd en begeleid worden in hun ontwikkeling binnen hun eigen mogelijkheden.

 

Je  verzorgt  en begeleidt de kinderen en tegelijk zorg je ervoor dat de kinderen zich veilig en ‘op hun plekje’  bij je voelen. Naast deze verzorging en begeleiding verricht je ook licht huishoudelijke taken. Denk hierbij aan koken, een wasje in de wasmachine doen en opvouwen en indien nodig een klein boodschapje halen.

Bij deze vorm van opvang vang je maximaal 5-6 kinderen per dag op. Het huis van de vraagouders wordt voorafgaand aan de opvang gecontroleerd door Op Je Plekje. Het huis moet voldoen aan de wettelijke eisen rondom gezondheid en veiligheid. Dit wordt een risico-inventarisatie genoemd.
Denk hierbij aan rookmelders, blusapparaat, brandplan, stopcontactbeveiligers, etc.

 

Naast het huis waar je opvangt moet jij als nanny ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Lees meer hierover bij het kopje 'Eisen aan de nanny'.  Als nanny werk je volgens de regeling ‘dienstverlening aan huis’. Hierdoor heb je recht op betaling bij ziekte en doorbetaling bij vakanties van de ouders.  Je kan ook als ZZP-er aan de slag, wat je belastingvoordeel oplevert. Op Je Plekje kan je hierover meer informatie geven. Meer informatie hierover vind je in het informatieboekje voor de nanny.

 

 

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!