Eisen aan de nanny 

 

Als nanny ben je in het huis van de vraagouders verantwoordelijk voor de opvang van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Je verzorgt deze kinderen en biedt hen de dagelijkse structuur in een veilige en prettige omgeving. Hierbij houd je er rekening mee dat ieder kind anders is en vraagt om een eigen benadering. Ieder kind voelt zich hierdoor bij jou op zijn of haar plekje!


Jij bent:

Een nanny die sensitief is aangelegd en je hebt een groot empathisch vermogen.

Een nanny die elke dag minimaal 1 keer per dag naar buiten gaat met de kinderen.

Een nanny die let op verantwoord voedsel en tussendoortjes.

Een nanny die goede communicatie met de ouders belangrijk vindt.

Een nanny die kan werken volgens de vier R-en (rust, regelmaat, respect en richting).

 

Als nanny bij Op Je Plekje werk je vanuit de visie van het pedagogisch beleidsplan.
De begeleiding bied je vanuit de vier opvoedingsdoelen:

  • Bieden van emotionele veiligheid
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Ontwikkelen van sociale competenties
  • De kinderen leren normen, waarden van hun cultuur eigen te maken.

Meer informatie hierover vind je in het pedagogisch beleidsplan voor nanny-opvang.

 

Naast eisen aan het huis van de vraagouders worden er ook kwaliteiten van jou als nanny gevraagd op het gebied van opleiding, vaardigheden, persoonlijke competenties.  Ook kan je werken volgens de functie- en taakomschrijving. Op Je Plekje stelt hoge eisen aan haar nanny’s. Meer hierover kun je lezen onder het document 'profiel nanny'.

 

Ook beschik je over minimaal een diploma op MBO niveau 3  volgens de wettelijke diploma-eis voor gastouders en ben je bereid een VOG aan te vragen. Verder ben je in het bezit van een kinder-EHBO diploma of ben je bereid deze te halen. Klik op het document 'diplomalijst' om te zien of jouw diploma voldoet om als nanny aan de slag te gaan.

 

Verder werk je als nanny met de protocollen en formulieren die Op Je Plekje hanteert om de opvang zo veilig en gezond mogelijk aan te bieden. Meer informatie hierover is te vinden in het informatieboekje voor de nanny.

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!