Begeleiding

Op Je Plekje bemiddelt tussen nanny en vraagouder. Als je als nanny bent ingeschreven bij Op Je Plekje en er komt een oppas aanvraag binnen, dan  gaat Op Je Plekje bekijken welke nanny bij dit gezin zou kunnen passen. Mocht Op Je Plekje jou hiervoor als kandidaat zien en jij hebt ook interesse dan volgt er een kennismaking. Als dit klikt van beiden kanten dan is er een 'match'.

 

Match:

Op Je Plekje gaat je vanaf nu begeleiding geven in het tot stand brengen van de koppeling. Dit houdt in dat je begeleid wordt in het aanvragen van je VOG en je  kinder-EHBO diploma. Als deze documenten naast een kopie van diploma en je paspoort in bezit zijn van Op Je Plekje gaat Op Je Plekje je inschrijven in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Mocht je al werkzaam zijn via een ander bureau, dan verloopt de aanvraag sneller. Je bent dan immers al in het bezit van een VOG en je kinder-EHBO diploma.

Hierna volgt een gesprek met jou, de vraagouders en het bureau bij de vraagouders thuis. Eerder gemailde contracten worden getekend. Er kunnen vragen worden gesteld. Er worden eventuele verdere afspraken gemaakt betreffende ziekte, vakantie, werkdagen, tijden, uurtarief, startdatum en meeloopdag. Ook wordt er een risico-inventarisatie (RI) afgenomen in het huis van de vraagouders.
Tijdens dit gesprek maak jij zelf met de vraagouders een afspraak voor een meeloopdag. Tijdens deze meeloopdag wordt het werkplan besproken en de afsprakenlijst ingevuld. Op Je Plekje is hier niet bij.

 

Begeleiding

Na de match houdt het natuurlijk niet op. Er zal regelmatig contact zijn met Op Je Plekje door middel van evaluaties, (onaangekondigde) huisbezoeken, telefonische contactmomenten en de jaarlijkse RI . Op Je Plekje biedt haar nanny's en gastouders ook trainingen, workshops en intervisie aan. Er worden gratis trainingen en workshops aangeboden op gebied van  'werken met de meldcode', 'werken met protocollen' hoogsensitiviteit, kinderyoga, babymassage en opvoedvraagstukken. Zie voor meer trainingen het kopje 'investeren in leren en ontwikkeling'.   Verder heeft Op Je Plekje een eigen whatsapp groep. Zo kunnen jullie  elkaar ook via de mobiel 'ontmoeten' en tips en wetenswaardigheden uitwisselen over de opvang. 

Je stelt samen met de ouders een werkplan op. Je krijgt hiervoor een format die je daarvoor kan gebruiken. Op Je Plekje wil je graag begeleiden in het maken van je werkplan mocht je dit fijn vinden.

 

 

Meer hierover kun je lezen in het informatieboekje voor nanny’s.

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!