Begeleiding

Op Je Plekje bemiddelt tussen gastouder en vraagouder. Als je als gastouder bent ingeschreven bij Op Je Plekje en er komt een oppasaanvraag binnen, dan  gaat Op Je Plekje bekijken welke gastouder bij dit gezin zou kunnen passen. Mocht Op Je Plekje jou hiervoor als kandidaat zien en jij hebt ook interesse, dan volgt er een kennismaking. Als dit klikt van beiden kanten dan is er een 'match'.

 

Match:

Op Je Plekje gaat je vanaf nu begeleiding geven in het tot stand brengen van de koppeling. Dit houdt in dat je begeleid wordt in het aanvragen van je VOG (ook huisgenoten van 18 jaar en ouder) en je  kinder-EHBO diploma. Als deze documenten naast een kopie van diploma en je paspoort in bezit zijn van Op Je Plekje, gaat Op Je Plekje je inschrijven in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Mocht je al werkzaam zijn via een ander bureau dan verloopt de aanvraag sneller. Je bent dan al in het bezit van een VOG en je kinder- EHBO diploma.

Hierna volgt een gesprek met jou, de vraagouders en het bureau bij jou  thuis. Eerder gemailde contracten worden getekend. Er kunnen vragen worden gesteld. Er worden eventuele verdere afspraken gemaakt over ziekte, vakantie, werkdagen, tijden, uurtarief, startdatum, wendagen en wentijden. Ook wordt er een risico-inventarisatie (RI) afgenomen in je huis.

Tijdens dit gesprek maakt de gastouder met de vraagouders zelf een afspraak voor een intakegesprek. Vaak valt dit intakegesprek samen met de eerste wendag van het kind.  Ook wordt dan je werkplan  besproken en de afsprakenlijst ingevuld. Op Je Plekje is hier niet bij.

 

Begeleiding

Na de match houdt het natuurlijk niet op. Er zal regelmatig contact zijn met Op Je Plekje door middel van evaluaties, (onaangekondigde) huisbezoeken, telefonische contactmomenten en de jaarlijkse RI . Op Je Plekje biedt haar nanny's en gastouders ook trainingen, workshops en intervisie aan. Er worden gratis trainingen en workshops aangeboden op gebied van  'werken met de meldcode', 'werken met protocollen' hoogsensitiviteit, kinderyoga, babymassage en opvoedvraagstukken. Zie voor meer trainingen het kopje 'investeren in leren en ontwikkeling'.   Verder heeft Op Je Plekje een eigen whatsapp groep. Zo kunnen jullie  elkaar ook via de mobiel 'ontmoeten' en tips en wetenswaardigheden uitwisselen over de opvang. 

 

Meer hier over kun je lezen in het informatieboekje voor gastouders.

Tevreden over Op Je Plekje? Plaats dan een review!